ส่งข้อความ

เพื่อเสริมสร้างสติของทีมงาน และเพิ่มความสามารถในการร่วมมือของส่วนต่างๆ บริษัทได้จัดทัวร์ก่อสร้างกลุ่ม 2 วัน

November 27, 2023

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เพื่อเสริมสร้างสติของทีมงาน และเพิ่มความสามารถในการร่วมมือของส่วนต่างๆ บริษัทได้จัดทัวร์ก่อสร้างกลุ่ม 2 วัน

ทัวร์สร้างกลุ่มนี้ไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทํางานเป็นทีมได้ แต่ยังทําให้เราได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ทําให้ร่างกายของเราแข็งแกร่ง และทําให้ร่างกายของเราออกกําลังกาย

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เพื่อเสริมสร้างสติของทีมงาน และเพิ่มความสามารถในการร่วมมือของส่วนต่างๆ บริษัทได้จัดทัวร์ก่อสร้างกลุ่ม 2 วัน  0

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เพื่อเสริมสร้างสติของทีมงาน และเพิ่มความสามารถในการร่วมมือของส่วนต่างๆ บริษัทได้จัดทัวร์ก่อสร้างกลุ่ม 2 วัน  1

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เพื่อเสริมสร้างสติของทีมงาน และเพิ่มความสามารถในการร่วมมือของส่วนต่างๆ บริษัทได้จัดทัวร์ก่อสร้างกลุ่ม 2 วัน  2

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เพื่อเสริมสร้างสติของทีมงาน และเพิ่มความสามารถในการร่วมมือของส่วนต่างๆ บริษัทได้จัดทัวร์ก่อสร้างกลุ่ม 2 วัน  3

ติดต่อกับพวกเรา
ผู้ติดต่อ : Mr. Project Manager
โทร : 13026605385
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)